Bazylika Mariacka, Kraków

Pan Jezus
(……) P
rzyjdź, maleńka, pod Mój Wizerunek miłosiernego Pana i uproś o to, co podpowiedzią
stanie się w duchu twoim, a uwzględnię, przeprowadzę i uznam wołanie twoje.
Proś, a nie zaniknie twa prośba, bo zawsze z Moją Wolą złączona!
Uwielbij tylko Pana swego czułym swym westchnieniem serduszka twego, które woła o Moje
miłosierne działanie dla świata.
Ty wiesz, jak bardzo ukochałem naród Mój wspaniały a wybrany z Woli Mej Świętej.
Dopatrzone nie wady, a zalety ludu Mego, wynikające z ofiary serc!
Ja przejmę stery tej łodzi, arki Mojej, którą pokieruję!
A świat cały ulegnie jej pięknu i promieniom jasnym, emanującym na cały świat.

Czyż nie widzicie, że świat został rozświetlony promieniami Mojej Miłości, miłosiernej Miłości
wydawanej, wylewanej światu ( w lipcu 2016 w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie).
Każda iskierka tych promieni Moich rozpromienia ciemności, nie gaśnie a powoli rozświetla wasze
życie. Podawane te iskierki z krańca – na krańce świata całego!
O was mówić będą, o was prosić Mnie będą, bo ujrzą wybraństwo wasze a wspomogą serc wołaniem.
Teraz przyjrzyjcie się sobie, gdy Ja w oczekiwaniu na zaproszenie wasze, by objąć tron Mój należny.
Pragnę was, ukochany narodzie! A gdy pragnieniu Memu zadość będzie – staniecie w świecie tym
jako Moje dzieci, nad którymi szczególną troskę sprawować będę.
We wdzięczności Bogu swemu stawać będziecie, gdy serca wasze odbiorą Moją Miłość – Boga
miłosiernego wam i światu.
Kocham was, jestem z wami oczekujący zawezwania dzieci, otwarcia serc na wezwanie Moje,
Miłość Moją i tęsknotę.
Spełniajcie tylko wskazania Moje podane wam uprzednio, byście nie pobłądzili, gdy światło Me
przyjdzie, ogarniające wasze serca, umysły, wolę waszą i postanowienia.

Króluj nam, Chryste! – niech cały świat usłyszy wasze wołanie serc – a jednego serca narodu
wybranego, a posłużycie przykładem całemu światu!
Wy, Moi wybrani, dzieci Moje, w harmonii potrzeb dla duszy i ciała staniecie przed Bogiem
swoim, Ojcem swym troskliwym, kochającym, hojnym, wydającym dzieciom dary
Swoje hojne w wynagrodzeniu.
Nie obawiajcie się niczego, idźcie w jednym kierunku, do przodu ku zwieńczeniu pragnień
Moich i ludu Mego, a przekroczycie to, co przeszkodą wam i staniecie w promieniach Miłości Mej
wielkiej, miłosiernej, radosnej z dzieci Moich wybranych.

Idźcie!… Nie przystawajcie, nie rozglądajcie się!
Moje światło wam świeci i wskazuje wam kierunek.
Moje ukochane dzieci, Ja jestem z wami i nie opuszczam!
Idziemy razem!!!