Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków

Pan Jezus
M
ojemu narodowi, dzieciom Moim, daję wskazania na drodze ku Mnie. Czy Mnie
słuchacie?… Słowo Moje trafia do garstki, inni słuchać nie chcą, bo im nie jest potrzebne,
gdy zachłyśnięci blichtrem dobrobytu ziemskiego. Coraz wyraźniej przemawiam do tych
nie słyszących Mego głosu, by zeszli z drogi ubóstwa duchowego, a zapragnęli Mej
obecności w ich sercach, sercach Moich dzieci. (…)

(Prezydent A.Duda)
Z serca twego (M.) przychodzi wołanie szczególne o tego, który z namaszczenia
Mego sprawować będzie przywództwo narodowi Memu, wybranemu ludowi.
Ten, który wam dany jest na ten czas, sprawuje wedle Mej Woli przewodnictwo
nad wami. Moja Wola panująca i wszechwładna, a on w sercu swym to uznanie
Jej nosi.
Moje Światło opromienia, a wszelkie działania będą podjęte dla naprawy tego:
co puste – a napełni się,
co ciemne – rozjaśni się,
co skrzywdzone – wynagrodzi się,
co smutne – rozraduje się,
co skłócone – pojedna się.
Porządek Mój zaprowadzi, by naród Mój przejrzał a przylgnął do Mnie, Miłosiernego
Pana waszego, któremu władzę królewską naród ustanowi dla dobra swego i świata.
Ten wybrany, któremu wyznaczone przewodnictwo w narodzie, niech niczego nie lęka
się, bo duch jego podwładny Wszechmocy a poczynania jego dla dobra, zgody, pokoju,
miłosierdzia są wspierane i błogosławione.
W pewności działania Nieba niech staje w zadaniach zleconych dla narodu, Mego
narodu, który pragnę wywyższyć Mocą Mej Miłosiernej Miłości a jego, ludu Mego,
zasług i ofiar.
Jeszcze powiem Słowo!… Przekaż (M.) co powiedziane!

Mówione wam o upraszaniach, o zgodzie z Mymi regułami w życiu na ziemi.
Dane są wskazania, Słowa, a polecenia spływające uwzględnijcie!
Czas jest wam dany dla budowy dobra w narodzie Moim, wybranym narodzie.
W błogosławieństwie Moim podążajcie ku Sercu Memu i Matki Mej, by w Dwóch
Sercach, pełnych Miłości i Miłosierdzia, lud Mój miał swoje szczególne, wybrane
miejsce dla przyszłych waszych wynagrodzeń z Serca Boga.
Podążajcie, przybywajcie, ludu Mój ukochany, wierny!