Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków

Pan Jezus
serca twego pochodzi krzyk o pomoc dla świata, z serca miłosiernego
i czującego czego Ja pragnę. Ja tobie dam wysłuchanie Moje, bo oprzeć się nie mogę wołaniu
twemu. Wszystko uczynię wedle Mej Świętej Woli, choć świat, stworzony przeze Mnie, nie jest
wdzięczny wobec Mnie. Wiele trzeba próśb, ofiar waszych, by zadośćuczynić Mnie, Bogu waszemu.
Ja jednak wysłuchuję a z Miłości i litości udzielam łask przebaczenia.
Przyjdzie ten czas, gdy dusze wołać będą ulitowania Mego! Ten czas, gdy oświetlone zostaną
wnętrza wasze, podejmować będziecie decyzje o przynależności swego ducha. Prócz waszej decyzji,
podejmowanej z waszej wolnej woli, którą wam dałem, będzie też Moja Wola – decyzja Moja.
W niej uwzględnię wszelkie wasze ułomności, grzeszność i przeciwieństwa – czyny miłosierne,
dobroć, zgoda, czystość, ale zawsze was kochając, dzieci Me, będę wyszukiwał usprawiedliwień
i równoważników. Bądźcie gotowi! Nie znacie dnia ani godziny, gdy będę stawał niespodzianie
jako Sprawiedliwy Sędzia.
Serce twe krzyczy o naród, Mój ukochany naród i wybrany, któremu zdecydowanie oddany jest
sztandar wiary. Ukażecie ten sztandar, gdy inne narody zastygną w magmie duszności, mgle
i ciemnościach duchowych.
Wy podejmujcie już sztandary mocnej wiary, żywej, by żaden wróg szatańskiej natury
nie przeważył liczebnie Mojej wybranej armii.
Macie wiele pomocy z Nieba. Nie darmo ich (pomocników w świętości) piastowałem i ustanowiłem
w takiej ilości, by was wspomagali. Zrozumcie, to było już przygotowywane dla was, garstko
Moja wierna.
Dam wam siły, by przody były zwarte, ale w sercach musicie Mnie mieć jako Króla Zwycięzcę.
Tak Mnie przyjmijcie, a wydam się wam dla waszej a Mojej wygranej.
Zbliżajcie się ku sobie bez waśni i sporów. One nie są wam potrzebne, jedność jest wam
wyznaczona, spójność duchowa a absolutna wierność.
Rozpoznajcie swe szeregi, byście jednym krokiem szli w jednym kierunku i w jednym celu.
Wspomogę was, narodzie Mój wybrany, a nie oddalajcie się z domów, kościołów waszych, bo
w nich znajdziecie moc, siłę, spokój do obrony siebie i swych bliskich.
To w was inne narody ujrzą wzór do naśladownictwa, ujrzą siłę, którą uznają, a zadziwieni pójdą
za wami, w Moim kierunku zwróceni. (…)