Kraków – w domu

M.: Odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego (o godz. 15.00) błagam Pana o wybaczenie grzechów świata
i o Jego Miłosierdzie nad nami. Wołam św. s. Faustynę, by uprosiła u Miłosiernego Pana litość, przebaczenie i ratunek.
Św. s. Faustyna prosi o przekazanie jej zapewnienia o bliskości z KMM we Włoszech.
Bądź pozdrowiona Św. siostro Faustyno!

            Św. s. Faustyna
Uradowałaś mnie, wołając o wstawiennictwo. Ja wspomagam was, którzy
proszą o Miłosierdzie Boże. To przeżycie tego czasu waszego kosztuje wiele
wyrzeczeń, a tym samym prowadzi do refleksji nad życiem każdego na tej ziemi.
Ten czas obfituje w Miłosierdzie Pańskie, ufajcie i zawierzcie się,
szczególnie oczyszczając wszelkie zabrudzenia grzechowe. Pan Miłosierny oczekuje
tych dusz, które pragną bliskości z Nim i wchodzą lub idą ścieżkami wyznaczonymi,
jasnymi, przez wskazania (przykazania).
Nawrócenie narodów ziemi stanie się podwaliną innego już świata!
Będziecie budować na nowych fundamentach, ustanowionych dla dzieci
Bożych na całej ziemi, której Stwórcą Wszechmocny Bóg.
Widzicie, odczuwacie Jego Potęgę, Moc, a Światło teraz bardziej ludzkości
jest widoczne przez cierpienie, które znieść wam trzeba,
gdy życie wasze upływało wam w nieprzyjmowaniu Prawd Bożych.
Teraz jest czas dla całkowitego zdecydowania się, podjęcia nie tylko
decyzji, lecz uformowania duchowego, by przyjąć warunki Bożego Miłosierdzia,
– łatwe dla wierzących, ufających, idących świetlnymi drogami,
– trudne dla tych, którzy zdążali, czy zdążają jeszcze w ciemnościach
do zagłady.
Ich życie winno być złożone w Sercu Miłosiernego Pana.
Oni, szukający ratunku, stają teraz nad przepaścią, zgubieni, szamoczący się.
To im przyjdźcie z pomocą, gdy miłosierne Serce Pańskie ciągle oczekujące tych
zatraceńców. O nich wołajcie, a Pan Miłosierny przyjdzie im śpiesznie z pomocą,
by nie zginęli, a ratunek uzyskawszy, pozostali ogarnięci Miłosierdziem Pańskim.
Wołajcie, krzyczcie, składajcie ofiary, by ratunek dla nich przyszedł
w jasności ich serc zamglonych do tej pory. Teraz nadszedł czas otwarcia szeroko
bram Nieba.
 Wszystko dzieje się z Woli Boga Wszechmocnego, ratującego
Swe ukochane dzieci.
Nie bójcie się, a zawierzajcie wszystko, co w waszych sercach lękiem, grzechem!
W wybaczeniu a Miłosierdziu Pańskim stajecie – dla złożenia życiowego sprawozdania!
Upraszam wraz z wami Miłosierdzie Pańskie. W tym zaangażowane Niebo całe,
a gdy z ziemi dochodzą wołania o przebaczenie, o Miłosierdzie
– to Ojcowskie Boże Serce ulegnie z Miłości i Miłosierdzia Swoim dzieciom.

W Miłosierdziu Bożym, wylewanym na świat, ujrzycie wybawienie
z przepaści waszego grzesznego życia, a Światło Ducha Świętego
rozgrzeje wasze serca i umysły do życia w Prawdzie, Miłości i Pokoju
Bożym.

Do ciebie (M.), kochana siostro w Duchu Pańskim!
Raduję się twoim westchnieniem i przywołaniem do rozmowy. Jestem i zawsze
będę z tobą i przy tobie. Teraz, gdy jest KMM (we Włoszech) jestem także
im do pomocy, a szczególnie blisko, bo czytając Dzienniczek, wielbią Pana
ze mną duchowo. Ja im służę także, niech wiedzą o tym! Stąd, z niebiańskiej krainy,
przybywam wam na pomoc duchową, gdy zapraszacie do wspólnoty w modlitwie.
Pokój niebiański niech spocznie w sercach waszych, a błogosławieństwa Nieba
niech spływają nieustająco.
Dziękuję ci, siostrzyczko moja w bliskości duchowej. Pragnę takiej
współpracy dla uwielbiania Pana Najwyższego – Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.