Kraków, Filharmonia

M.): Witaj, Jezu ukochany! Przybieżeli do Betlejem…. Bądź pozdrowione Dzieciąteczko Boże! Przychodzimy do stajenki, by powitać Dziecinę, a pokłonić się głęboko, ogrzać swą miłością, uradować się Twą obecnością w świecie, mając nadzieję w sercach, że Bóg Prawdziwy przyszedł w nasze życie. Maleńkie Boże Dzieciąteczko przyjmuje pokłony królów, pasterze i zwierzęta padają na kolana, aby powitać Nadzieję! Nie było miejsca dla Ciebie, a narodziłeś się w stajence i w chłodzie. Gloria, gloria, gloria! Maleńki Jezuniu, Dzieciąteczko Boże, obdarz świat Swym pokojem, by zanikły wojny, zniszczenia, nienawiść.
Przyjdź jako Zbawiciel do naszych otwartych ludzkich serc, oczekujących na cudowną Miłość Bożą. Zapal ogień Swej Miłości w świecie, by rozpalone serca zaczęły żyć w Twej Miłości. W niejednej ludzkiej duszy jest miejsce dla Ciebie!
Bądź uwielbiony Zbawicielu ukochany! Niech śpiew naszych kolędujących serc wyraża tęsknotę do Ciebie, do tej Miłości najpiękniejszej! Lili, lili, la…. Niebieski Dziedzicu! Mateńko, tuląca Swe Dzieciątko, bądź pozdrowiona z serc ludu wiernego!

Dziecina Boża
P
rzychodzę wciąż na nowo do serc ludzkich, dla świata, dla jego poruszenia i dla miłości. Miłość dziecka to miłość piękna, czysta, promienna, a tak szczera i ujmująca. Taką wam w świecie, ludu Mój, wydaję! Odczujcie tę Miłość, którą ogarniam każdego pragnącego takiej czułej, świętej Miłości.
Dla świata przychodzę, dla ratunku jego, dla rozświetlenia wnętrz ludzkich, dla pokoju i radości, a poddania woli Ojcu w Wszechpotędze.
Każdy przychodzący i witający otrzyma z Mej świętości podarunek. W Świetle a w promiennej Mej Miłości rozpocznie życie wraz ze Mną, wzrastającym w sercu.
Każdego, witającego Mnie, obdarzę Swym Pokojem, który przynoszę światu, obdarzę Radością i Bożą Miłością tych, którzy skierują swe kroki ku Mnie, Narodzonemu.
(………………)