Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków

przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego)

Pan Jezus
U
kochana Moja oblubienico wierna, szlachetna! Twoja obecność tu, w Moim domu,
szczególnie cieszy Serce Moje triumfujące i radośnie wylewające Swe Miłosierdzie nad
światem. Dziś szczególnie pragnę przemówić do ciebie, gdy ty słuchająca, poddana, radośnie
przyjmiesz Miłosierdzie Moje w swe otwarte serce dla wydawania innym, szukającym Mnie,
a zagubionym.

Moje Miłosierdzie jest ciągle czekające na każde dziecko, które skruszone szuka
oczyszczenia, omycia w Mej radosnej Miłości. Każde dziecko otrzyma, gdy zapragnie swym
sercem, otrzyma! Zapewnienie Moje daję wam!
W Mym oczekującym, miłosiernym Sercu jest Źródło ciągle żywe, pulsujące
i w gotowości wylewania łask proszącym.

Niektórzy, których głębie duszy znam, otwarci dla Mnie i ze Mną żyjący, nie muszą
szukać ani prosić. Tych ubogacam nieustannie, bo wiem co potrzebują. Otrzymują więcej niż
spodziewają się otrzymać. Zadziwieni bogactwem darów z Mego Źródła Miłosierdzia,
przystępują ku Mnie coraz bliżej i stają się Moimi współpracownikami na ziemi, w Moim
Dziele Zbawienia zatrudnieni a obznajomieni w Moich Planach Bożych.

Każde serce, przyjmujące Moje promienie Miłosiernej Miłości w błogosławieństwie,
gotowe do pójścia za Mną, ze Mną. Ja prowadząc wskazuję każdemu jego drogę, nad którą
czuwam i troszczę się, by dziecko nie zagubiło się w labiryncie ścieżek.

Moje promienie Miłosierdzia wyznaczają światłość, w której należy stale przebywać, jej
nie zagubić a dojść do Mego oczekującego Serca.
Wszystkich przywołuję na drogi Światła!
Wszystkim pragnę wydać Miłosierdzie Swoje!
Pragnę Moje dzieci ratować, zawracać ze ścieżek niebezpiecznych dla dusz!
Jestem Bogiem hojnym, wydającym wiele ze Swych Wnętrzności! One niezgłębione są,
niewymierne, wydające się nieustannie, ratujące świat!
Przychodźcie ku Mnie, a oczyszczę, napoję spragnionych, nakarmię głodnych,
oczyszczę z brudu grzechów a wydam łaskawość Swoją, Boga Miłosiernego!
Przybądźcie tylko, dziateczki ukochane!!!
Oczekuję każdego dziecka, a każde jest Mi drogie, gdyż życie Swe wydałem za was!
Każde jest, a powinno być, w Moim Sercu schowane przed światem.
Przyjdźcie, a umocnię!
Przyjdźcie, a ochronię!
Przyjdźcie, a oczyszczę!
Przyjdźcie, a omyję z win i grzechów!
Przyjdźcie, a wyleję Swe miłosierne promienie!
Zapragnijcie Mego Miłosierdzia!!!

(…) Miłosierdzie Me ogarnia was, ukochane Me dzieci, zbliża ku Sobie, by nieustannie
wylewać Swą Miłość na świat cały.
Tylko pragnijcie Mego Miłosierdzia! (…)