Bazylika Mariacka Kraków

Pan Jezus

Popatrz na świat, (…) jaki zatrwożony a bezwzględny, bez miłości braterskiej,
zatracający się w ciemnościach wnętrz duchowych, burzach. Bezwzględny świat nie
zważający na Mnie, który Jestem!
Ten świat zdąża ku zagładzie, ku ciemnościom duchowym!
Ja jestem Panem świata i Moje panowanie stanie się! Jam zwyciężył śmierć!
Moje zwycięstwo przyjdzie w waszych sercach, ludu Boży, który odkupiłem.
Czas ten, jeszcze zaciemniony, przyjmować będzie jasność Moją we wnętrza, bo ujrzy
ciemności, klęski, zatracenia. One, dopuszczone, staną się obudzeniem dla wielu. Dam
przejrzenie wewnętrzne, byście dopatrzyli się dokąd zdążacie, gdzie jesteście prowadzeni.
Nie idźcie w ciemność!… Stamtąd powrotu nie ma, zginiecie na wieki!
Usłyszcie Mnie wołającego z krzyża!
Z miłosiernego Serca Mego usłyszcie krzyk i przebaczenie!
Tylko zbliżcie się i zapragnijcie żyć ze Mną.
Posłuchajcie bolesnego krzyku Serca Mej Najświętszej Matki, dającej znaki
w świecie, proszącej was o przemianę serc, płaczącej nad grzesznym światem.
Zbliżcie się do Niej, Mej ukochanej Matki Współbolesnej. Ona was uratuje z Miłości
Matczynej i Mojej Miłości Miłosiernej, bo taką wydaje zagubionemu światu.
Dzieci Moje, czyż nie widzicie dokąd zmierzacie?… Pragnę was wyzwolić
z ciemności, uratować od zagłady!
Pragnę waszego życia ze Mną na wieki!
Zbliżcie się do Mnie, wołającego, dającego wam ratunek, ukochane dzieci Boże!
Usłyszcie Ojca wołającego dziecko Swe do powrotu do domu. Ojciec przyjmie syna swego,
nakarmi, napoi, przywdzieje i razem żyć będą w radości.
Tę radość Ojca przyjmującego Swe dziecko, chcę wam ofiarować!
Zechciejcie, zapragnijcie, dzieci drogie!
Te Moje zawezwania kieruję do was, usłyszcie je, póki czas na wasz ratunek! Kocham
was i przyzywam w bliskości Swe.
Nie odwracajcie głowy, nie patrzcie w dal!
Spójrzcie na Mnie, na Mój krzyż, na Moją Ofiarę!
Ona za was była, dzieci Moje! Za was i dla was, byście żyli w wiecznym szczęściu
w Moim raju!
Ogłaszaj tym, którzy Mnie nie widzą i nie słyszą, a przynależni Mnie w Kościele
Moim. To dla nich jest Słowo Moje!