Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków

Matka Boża
( …) Ukochana Moja dziecino, córeczko! Nie trzeba twego zatroskania o los świata
w tym ciężkim czasie. Trzeba twego działania! A troskę pozostaw Nam, z niezmąconą wiarą,
ufnością, zawierzeniem.

Nie trzeba lękać się co będzie w przyszłości, bo wasza przyszłość ziemska jest
zapisana w księgach niebiańskich, choć wy, dzieci Me maleńkie, możecie mieć wpływ na
zmiany, które wyłącznie zależeć mogą od waszego postępowania, woli przemiany życia
waszego, jednania się z Prawami Bożymi.

Mówię o tym, wołam, przemawiam, proszę, zachęcam, płaczę, daję znaki –
odczytujcie, słuchajcie, obudźcie się, dzieci Moje!

Te wezwania i znaki służą budzeniu was ze snu, który ogarnia was jak dym,
złowieszczy sen, z którego obudzić się nie możecie.

Dzieci Moje, maleńkie stworzenia Boga Najwyższego! Czas przychodzi, byście
spostrzegły co kryje się w zakamarkach duszy, jaki nieprzyjaciel skrada się po waszą duszę.

To Ja budzę was z uśpienia!

To Ja – Matka Jezusa i wasza Matka, pragnę was ocalić póki nie rozszarpie waszej
duszy nieprzyjaciel. On nie śpi, czuwa nad każdym waszym krokiem, nad każdą myślą chcąc
ją poznać i nadać swój kierunek myślenia, wpierw bardzo intrygujący, miły, łagodny, a gdy
już zapewnicie mu dostęp – rozdrapie wasze serca, zabierze dusze.

Lecz Ja, wasza Mama, stoję na straży dla ratunku dusz. Zechciejcie tylko, zawołajcie,
a przyjdę natychmiast z pomocą dzieciom Moim ukochanym.

Pamiętajcie o wskazaniach Ojca (10 przykazań)!
To są wasze drogowskazy wiodące do Nieba i sprawiające, że nigdy w swym życiu nie
wpadniecie w sidła nieprzyjaciela. Chrońcie swe życie i życie innych!

Przyszedł ten czas walki, ciężkiej walki o każdą duszę!
Zwracajcie uwagę na to, co dzieje się obok was, jakie sytuacje życiowe, jakie wybory
w codzienności waszej.

A gdzie w tych wyborach waszych jest Stwórca, Miłość nad miłości, Bóg, Ojciec?…
Wszystko od Niego pochodzi, z Niego wyszło a dla was, dzieci Moje.

Wzywam każdego z was, by obudziwszy się ujrzeć stan swego serca, przedstawić swe
zamiary, wybory, stanąć przed swym Stwórcą i uprosić przebaczenie dla siebie i świata.
Czyny, zamiary, wola, a w tym wiara, ufność, oddanie Najwyższemu Bogu – Ojcu,
Synowi, Duchowi Świętemu – niech staną się wam, dzieci Moje, priorytetowe.

Wołam do waszych serc,
budzę z uśpienia dla ratunku dusz dzieci Bożych
– wasza kochająca Matka