Spotkanie KMM

Matka Boża
J
estem z wami, ukochane dziateczki Moje, gdy sercem swym jesteście przy Synu Moim cierpiącym. Z wami, ukochane dziateczki, przy was jestem i prowadzę, a wy chodźcie tam, gdzie wskażę. Moje Serce pragnie waszych modlitw, bo one wywyższają Syna Mego – Jezusa.
W tej waszej miłości cierpienie Jezusa, Mego Syna ukochanego, Boga waszego, ulegnie i wasze serca zbliżone będą Jemu podporą w cierpieniu.
Błogosławię dzieci Me, które pragną iść za Jezusem idącym drogą krzyżową w cierpieniu. Idźcie za Nim, bo spogląda za wami, tak ukochał Swe dzieci i je pragnie!
Idźcie, ulżyjcie Jemu w cierpieniu nad cierpieniem, bądźcie blisko i miłujcie swego Zbawcę wydającego się, by zbawienie przyszło wam na ziemi.
Rozdarte serce Boga ukoicie swymi modlitwami, zagoicie Jego Rany miłością czystą, piękną, współczującą, bo taka potrzebna Jemu.
Idę z wami, jako Matka Chrystusa i wasza.
Błogosławię dziateczki Moje i proszę was, nie opuszczajcie swego Wybawiciela.