Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków

Pan Jezus
Miłosierdzie Moje – wylane światu na ratunek zagubionym!

Do Niego niech zbliżają się ci, którzy pogubieni w drogach życia, nie znający dróg
wyjścia, zabrudzeni grzechami. Moje Miłosierdzie da im jasność, wybawienie, ratunek, bo dla ratunku waszego wylewam Me Miłosierdzie, byście nie poginęli na wieki.
To do was, ukochane dzieci, wyciągam pomocną dłoń, by was ratować. Moje Serce
wydające Miłosierdzie mieści wszystkie dusze, lecz są takie, które nie chcą tej miłosiernej, przebaczającej a serdecznej Miłości.
Kocham was i Swym Miłosierdziem ogarniam chowając Moje dzieci pod płaszczem
ochrony. Przybliżeni ku Mnie doznają łaski Mojej a w Miłosierdziu tym jest Moc ukazana światu, by ten dar niezgłębionego Miłosierdzia na was wylany, ukochane dzieci, ogarnął cały świat dla ratunku i wyzwolenia z panowania nieprzyjaciela.
Promienie z Serca Mego obejmują cały świat, każdą istotę, by ożywić, wesprzeć, ukoić,
przeprowadzić na drogę ku Ojcu. Miłość Moja wylewana wam, dzieci ukochane, to Miłość lecząca. Wszyscy przylgnijcie, wszyscy Ją zaproście do swych serc i sytuacji życiowych.
Ten czas dla was jest wyznaczony na ziemi, dla podjęcia tego wspaniałego daru Mego,
Boga waszego, dla ratunku waszego i chwały Mojej.
Przyjmijcie ten dar wszyscy a pójdźcie za Mną, przyjdźcie, zbliżcie się do Mnie –
Miłosiernego, czekającego na was, by obdarować Swą wielką Miłością. Przyprowadzajcie też tych, którzy się chwieją, a doświadczą Mej Miłości miłosiernej
i pójdą za Mną, dobrym Pasterzem.
Niechaj promienie Mojego Miłosierdzia, wylane dla świata, staną się promieniami
rozjaśniającymi wszystkie dusze, które choć trochę zapragną Mej obecności.
Poddajcie się Światłu Memu, by rozjaśnione serca wasze stały się siedzibą Miłości Mojej– Zbawiciela, Odkupiciela, Boga waszego na wieki.
Moje Dzieło Miłosierdzia, w którym cię zatrudniam, jest Dziełem wielkim, przez was
jeszcze nie całkiem rozpoznanym.
Pomóżcie Mi, by Miłosierdzie Moje było znane, a świat będzie ocalony. W sercach dzieci
Moich powstanie wówczas pokój, zrodzi się miłość a Miłość Miłosierna zapanuje dla was, dla życia ze Mną, dla Mnie.
Ta droga wiodąca ku Mnie, ku Miłosierdziu Memu, niech będzie błogosławiona, a każdy
krok uczyniony w Moim kierunku zbliża was, drogie dzieci, do Miłosiernego Serca Boga,
w którym znajdziecie schronienie, siłę, miłość, pokój i radość życia ze Mną, Bogiem.