Katedra Wawelska, Kraków

Panie, u Twych Stóp błagam o pokój na świecie (Syria!),o nasz kraj i naród
(gender, prawo, sprawy rodziny, opieka zdrowotna, oświata).

Pan Jezus
Przybywasz do Mnie z sercem otwartym a wnoszącym wiele spraw,
o które wypraszasz. Wiesz to, że te sprawy wielce od was
są zależne, od woli waszej, chęci przyjęcia miłości do serc,
wyrugowania egoizmu,a zapanowania wśród was zwykłego ludzkiego
miłosierdzia.
Przybywasz z naręczem próśb i wydajesz pod Me Stopy jak kwiaty,
które cieszą Mnie, Boga, bo tak pragnę, byście zmieniali swe życie.
Ja w pomocy wam staję i będę stawać. Tej pomocy szukajcie u Mnie
tak, jak ty szukasz, a znalazłaś i czynisz swe wołania.
Ja je słyszę i przyjmuję dla przemiany tego co złe – na dobre
i oddane Mej Miłości.
Niech naród cały Prawdą się uświęci!
Niech miłość braterska was złączy!
Niech miłosierne serca wasze sieją dobro, miłość, przebaczenie!
Niech rozpowszechnia się oczyszczanie dusz dzieci Moich!
Niech buduje się współpraca w braterstwie!
Niech dzieci, maleństwa Boże, mają swe rodziny, związki sielskie!
Niech miłość rozkwita w rodzinach i między rodzinami!
Niech dobro, życzliwość, szczerość serc panuje i rozszerza się!
Wiele przemian musi nastąpić, by zostały wysłuchane prośby wasze,
lecz niech wszyscy uznają wcześniej dane wskazania.

Posłuchaj Świętej Mojej sprzed Oblicza Boga. Dla pomocy przychodzi,
by wspierać naród wybrany.

Św. Jadwiga królowa
Witaj siostro ukochana w Panu naszym Jezusie Chrystusie.
Dbająca o sprawy narodu,kraju, przychodzisz prosić o pomoc.
Tę pomoc macie, ona przychodzi wam na krzyk waszych serc.
Wołajcie wszyscy razem, w zgodności jest siła. Głos ten dochodzi
wysoko i zawsze znajduje odpowiedź. W dziejach historii narodu
tak bywało. Wspólnie, w ufności w Boże działanie, wzywał naród
swego Boga o pomoc. Ona zawsze przychodziła, choć trzeba było
ofiar, by zmiany w sercach nastąpiły. Trzeba zmieniać swe
postępowanie na pełne prawdy, wiary, miłości, przebaczenia,
zjednania dusz. Stawajcie więc przed Panem Bogiem Miłosiernym
i upraszajcie o sprawy narodu, by umacniać się w wierze, która
stanowi podstawę egzystencji narodu. Przedstawiajcie swych braci
i siostry Bogu Miłosiernemu, by nie gubili się na ścieżkach
życia swego, by przychodzili do stóp Miłosiernego Pana Jezusa Chrystusa,
a ogarnięci Miłością Miłosierną przezwyciężycie wszelkie zło
i przejdziecie w swych dniach (życia na ziemi) do bogactwa duchowego,
któremu poddani staniecie u wrót Nieba.
Błogosławiony naród niech wybiera swe drogi a pośpiesza ku
Miłości Miłosiernej oczekującej swych dzieci.