Życzenia Wielkanocne

„Dusza nasza wyczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. W Nim przeto raduje się nasze serce, ufamy Jego Świętemu Imieniu. Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie, według ufności pokładanej w Tobie”.    Ps. 33 (32) Czerpiąc ducha ze słów natchnionego Dawida, życzymy świątecznej ufności w nadejście Pana w Tajemnicy…

czytaj więcej..

Kościół św. Wojciecha, 21.03.2024 r.

M.: Panie mój, Jezu Miłosierny! Przynosimy w sercach naszych a pod Twe Stopy – sprawy polskiego narodu. Przyjmij serdeczne wołanie serc stających przed Tobą w pokorze, w uniżeniu, a dla Twego wysłuchania krzyku o naród nasz, w którego sercach panujesz, choć nie we wszystkich. O te oschłe serca wołamy do…

czytaj więcej..

Kościół św. Wojciecha, 31.01.2024

(Adoracja) M.: Panie mój, Jezu Miłosierny! Przychodzę tutaj, by choć chwilę poczuć szczególną bliskość Twoją, gdy dusza moja pragnie Twego spojrzenia w głąb mego jestestwa. Wszystko co w moim wnętrzu nagromadzone przez okres fizycznej słabości – wydaję Tobie, składając ofiarę pod Twe Stopy. Wydaję to, co nagromadzone w sercu moim,…

czytaj więcej..

Słowa do Mirjan, Wigilia 2023 r.

Pan Jezus Niebo już działa! Będzie ujawnione, kto jest nieprzyjacielem,… samo będzie się ujawniać. A ci, którzy przychodzą z agresją – staną się pokorni. Lud powstanie,… a bronią będzie różaniec, modlitwa orężem i przyjdzie do Mego Serca, bo miłosierdzie macie, gdy serca otwarte. Moje Miłosierdzie jest wam ochroną! Chowajcie się…

czytaj więcej..

Życzenia na Boże Narodzenie 2023 roku

W tajemnicy Narodzenia Syna Bożego u progu 2024 roku Serdeczne Życzenia Miłości do każdego człowieka jako zaczynu odnowy, z której rodzi się wzajemna miłość, zrozumienie, pojednanie, dobroć, pokój i przyjaźń. Niech Boża Dziecina błogosławi i opromienia Swą Łaską wszystkie dni Nowego Roku 2024. Boże Narodzenie jest wołaniem Boga o miłość…

czytaj więcej..

Słowa Pana Jezusa, 12.11.2023 r.

Msza św. TV – Warszawa, Kościół Garnizonowy WP (podczas Komunii św.) Pan Jezus Ja Jestem – jest w tobie, w oblubieńczej Miłości Boga. Masz wiele do zrobienia w tym, co tobie (M.) zadane a dla Mnie i dla świata. To Moje zadanie, które w twym sercu złożone a w wytrwaniu…

czytaj więcej..

Kościół oo. Franciszkanów

Kaplica Matki Bożej Bolesnej (M.): Mateńko, nasza Królowo! Przychodzimy ku Tobie, by błagać o pomoc Twoją dla narodu (wybory) tak skłóconego, zawzięcie walczącego w sprawach polityki, wiary, a wszystko to w mgle duchowej spowite !… Ten naród, którego Królową byłaś przed wiekami i jesteś, jest zagrożony w swej wierze w…

czytaj więcej..

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Kraków – Łagiewniki

M.: Panie mój, Jezu Miłosierny! Staję przed Tobą w uwielbieniu oczekując Twego spojrzenia, Słowa Twego. Wezwana – staję u Stóp Twoich, Panie mój, wielbiąc i wysławiając Twe Miłosierdzie. Tyle tu chwil cudownych wydałeś mi, Swej służce, tyle spraw życiowych rozwiązywałeś dla przychodzących po Twe Słowa i miłosierne wejrzenie. Teraz i…

czytaj więcej..