Kościół św. Wojciecha, Kraków, 20.06.2024 r.

M.: Miłosierny Panie!… Całym sercem wołamy o ratunek dla nas, Twojego narodu, który błądzi a dróg nie strzeże, gubi się w nadciągających mrokach duchowych. Ratuj, Panie, bo giniemy jako naród Twój zawierzony a do zdrady szykujący się, do wyrzeczenia się swej wiary, za którą ginęli nasi bracia i siostry poświęcając…

czytaj więcej..

Kościół św. Jana Kantego, Zesłanie Ducha Świętego

Kraków, 18.05.2024 r. (…….) Pan Jezus W tym dniu, w którym czcicie Ducha Mego, wiele łask, darów mnogich zesłanych zostanie w serca Moich dzieci oczekujących nagród zasłużonych a także niespodziewanych obdarowań, darów Moich dla wybrańców Nieba żyjących na tej ziemi. Te niespodzianki zsyłane wam, ukochane Me dziateczki, stanowią o waszym…

czytaj więcej..

TV Msza Święta z Torunia, 18.05.2024 r.

TV Msza Święta z Torunia (W czasie Komunii Świętej na ekranie) M.: Panie umiłowany, przyjdź do do serca mego i odpocznij w jego cichości i radości, gdy Ty odwiedzasz mnie, marną ludzką istotę. Pan Jezus Wiesz dobrze, ukochana dziecino, Boża wybranko, jak bardzo cieszysz Mnie, gdy oczekujesz Mnie, swego Władcę…

czytaj więcej..

Kościół św. Wojciecha, 20.04. 2024 r.

Adoracja – sobota /M/.: Panie Jezu, Miłosierny Boże!… Pragnę wypowiedzieć wszystko co w sercu przynoszę, ale dziś jest mi trudno określić to co czuję, co jest w moim sercu. Panie Miłosierny, pragnę wyrazić najpiękniej jak potrafię moją miłość do Ciebie a nie znajduję odpowiednich słów i określeń. Czy mógłbyś przyjąć…

czytaj więcej..

Życzenia Wielkanocne

„Dusza nasza wyczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. W Nim przeto raduje się nasze serce, ufamy Jego Świętemu Imieniu. Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie, według ufności pokładanej w Tobie”.    Ps. 33 (32) Czerpiąc ducha ze słów natchnionego Dawida, życzymy świątecznej ufności w nadejście Pana w Tajemnicy…

czytaj więcej..

Kościół św. Wojciecha, 21.03.2024 r.

M.: Panie mój, Jezu Miłosierny! Przynosimy w sercach naszych a pod Twe Stopy – sprawy polskiego narodu. Przyjmij serdeczne wołanie serc stających przed Tobą w pokorze, w uniżeniu, a dla Twego wysłuchania krzyku o naród nasz, w którego sercach panujesz, choć nie we wszystkich. O te oschłe serca wołamy do…

czytaj więcej..

Kościół św. Wojciecha, 31.01.2024

(Adoracja) M.: Panie mój, Jezu Miłosierny! Przychodzę tutaj, by choć chwilę poczuć szczególną bliskość Twoją, gdy dusza moja pragnie Twego spojrzenia w głąb mego jestestwa. Wszystko co w moim wnętrzu nagromadzone przez okres fizycznej słabości – wydaję Tobie, składając ofiarę pod Twe Stopy. Wydaję to, co nagromadzone w sercu moim,…

czytaj więcej..

Słowa do Mirjan, Wigilia 2023 r.

Pan Jezus Niebo już działa! Będzie ujawnione, kto jest nieprzyjacielem,… samo będzie się ujawniać. A ci, którzy przychodzą z agresją – staną się pokorni. Lud powstanie,… a bronią będzie różaniec, modlitwa orężem i przyjdzie do Mego Serca, bo miłosierdzie macie, gdy serca otwarte. Moje Miłosierdzie jest wam ochroną! Chowajcie się…

czytaj więcej..